10 Template đẹp cho Blogspot 2021

Bạn đang xây dựng một blog cá nhân và tìm kiếm một template đẹp cho blogspot của mình. Hôm nay mình xin chai sẻ các template đẹp cho blogspot.

1. Blogius Magazine Blogger Template

Blogius Magazine Blogger Template

Download | Demo

2. Nanopress Grid Blogger Template

Nanopress Grid Blogger Template

Download | Demo

3. Hot mag Responsive Blogger Template

Hot mag Responsive Blogger Template Free Download

Download | Demo

4. Sevida v2.4.2 – Responsive Magazine Blogger Template

Sevida v2.4.2 – Responsive Magazine Blogger Template

Download | Demo

5. BMAG v2.0.2 Blogger Template

BMAG v2.0.2 Blogger Template

Download | Demo

6. Ovation – News/Magazine Responsive Blogger Theme

Ovation – News/Magazine Responsive Blogger Theme

Download | Demo

7. Genova – News & Magazine Responsive Blogger Template

Genova – News & Magazine Responsive Blogger Template

Download | Demo

8. Flat News – Easy News & Magazine Blogger Template

Flat News – Easy News & Magazine Blogger Template

Download | Demo

9. Maxxiz – Responsive Magazine/News Blogger Template

Maxxiz – Responsive Magazine/News Blogger Template v1.3

Download | Demo

10. Extra News – Responsive Blogger Template

Extra News – Responsive Blogger Template Free Download

Download | Demo

Chúc bạn tìm được template đẹp cho blogspot của mình.

Bình luận

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận