Kinh nghiệm

Hướng dẫn cài đặt OpenCart chi tiết thumbnail

Trước khi cài đặt OpenCart  mình sẽ giới thiệu một chút về nó. Opencart là một CMS mã nguồn mở miễn phí phát triển dành cho các hệ thống bán hàng trực tuyến online hay còn gọi là thương mại điện tử. Nó được phát triển trên ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng mô hình […]