Backup joomla với Akeeba Backup

Backup joomla với Akeeba Backup thumbnail

Backup website là một chuyện rất quan trọng để chúng ta có thể bảo toàn dữ liệu cho website khi gặp sự cố hoặc là bạn chuyển từ host này sang host khác. Có rất nhiều cách để backup website như là backup từ trên host, sử dụng plugin để backup… Hôm nay mình xin […]