Hướng dẫn cài đặt Joomla 3.x trên localhost thumbnail

Joomla là bộ CMS mã nguồn mở vô cùng mạnh mẽ và hoàn toàn miễn phí. Đây là hệ quản trị nội dung được viết bằng ngôn ngữ PHP kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL mà thông qua đó, người dùng dễ dàng quản lý và sản xuất nội dung trên mạng. Nhưng […]

Cài đặt xenforo trên localhost

Cài đặt xenforo trên localhost thumbnail

Xenforo là mã nguồn Forum có phí. Được phát triển bới 1 nhóm làm việc cho Vbulletin tách ra làm việc riêng. Được xây dựng trên nền tảng web 2.0 và XHTML. Thời gian gần đây nhiều người làm diễn đàn (Froum) bằng mã nguồn Xenforo thay cho VBB vì rẻ hơn, giao diện đẹp, SEO […]