Bật tính năng Gzip để nén Website joomla thumbnail

Bật tính năng gzip là một cách để tối ưu, tăng tốc độ tải trang web. Gzip có tác dúng nén trang lại để giảm bớt dung lượng để tải trang nhanh hơn. Sau đây là cách bật Gzip trên joomla Bước 1: Trong trang admin chọn System > Global Configuration Bước 2: Chọn Server […]