Cài đặt xenforo trên localhost

Cài đặt xenforo trên localhost thumbnail

Xenforo là mã nguồn Forum có phí. Được phát triển bới 1 nhóm làm việc cho Vbulletin tách ra làm việc riêng. Được xây dựng trên nền tảng web 2.0 và XHTML. Thời gian gần đây nhiều người làm diễn đàn (Froum) bằng mã nguồn Xenforo thay cho VBB vì rẻ hơn, giao diện đẹp, SEO […]